top of page

Följ HoliYoga Röst på Facebook 

 • Facebook - Grey Circle

HOLIYOGA RÖST är en ”metod” som bygger på material och inspiration från flera olika ”ljud-riktningar” och från flera olika traditioner. Det finns ingen "röstyoga" som uppfunnits av någon enskild individ, utan det är flertusenåriga tekniker som på olika sätt har mött väst och i de mötena har intressanta tekniker för soundtherapy och röstyoga uppstått. Det finns numera många metoder som bygger på kunskapen om människan som frekvensvarelse, allt från vibrationer på molekylärnivå till det elektromagnetiska fältet som omger oss. Dessa metoder bygger på att korrigera frekvenser ungefär som en pianostämmare stämmer ett piano.
 

Det jag har gjort är att väva samman olika Röst/sound/vibrationstraditioner i väst och öst med mina egna kunskaper och erfarenheter av yoga, röst, musik, form och klang.

 

Vad skiljer HOLIYOGA RÖST från annan yoga?
Det som allra mest skiljer Röstyogan mot annan yoga är att man inte alls är beroende av att kroppen skall fungera! Man kan vara rullstols-bunden eller svårt smärtpåverkad eller bara inte alls känna motivation för en fysisk yoga och ändå utöva kraftfull yoga med hjälp av sin röst och de kroppsegna ljuden!


Ett röstfysiologiskt perspektiv
Röstanvändning, sång och tal innehåller; respiration, fonation, resonans och artikulation, men sett ur det yogiska perspektivet är rösten också en manifestering av själ och prana.

 

Röstanvändning är kropp och ande inspirerat av själen och buren av andningen.


Att andas är fundamentet för att producera ljud och använda sin röst. Därför tränar vi i röstyogan bl.a. lungkapacitet och kontroll över magmusklerna och förstås diafragman. En medveten kroppsrörelse kopplat till andningen gör att hela andnings/röstapparaten slappnar av och släpper prestation.


Hur får man bort spänningar i hals och struphuvud, ökar cirkulationen som städar slagg på stämbanden och läker inflammerade stämbandsflikar? Heshet, harklingar och andra obalanser i rösten är annat som påverkas av röstyogan ur det mer röstfysiologiska perspektivet. Att släppa spänning i bl.a. nacke, käke, tunga och skallbas gör att vi kan börja klinga fritt och med intentionens hjälp blir vi bli närvarande i ljudalstrandet.


Ett vanligt resultat när man utövar röstyoga brukar vara att man kan utöka det vokala registret och minska registerskarvar.


Rösträdsla
Det finns mycket prestation och rädsla kopplat till sång och röstanvändning. Yogan stödjer och ger lugn, bekvämlighet, lätthet, koncentration och fokus kopplat till att använda rösten.

 

Att hitta rösten på nya sätt
Allra viktigast är ändå att upptäcka sin röst på nya sätt och på nya platser i kroppen. Att tona med rotchakrat eller hjärtat eller växla mellan olika utrymmen och klangrum i kroppen kan vara hisnande för alla, inte minst för en erfaren sångare.


Att hitta sin livsenergi
När ett sedan länge ”tyst” rum fylls med vibration händer ibland oerhörda saker, vi kommer i kontakt med inkapslade känslor och minnen, sorger, rädslor som hela tiden kräver vår livsenergi för att hållas i schack. Men det räcker med att det tysta rummet börjar vibrera och
klinga aldrig så lite för att inkapslingen skall börja lösas upp och ge oss tillgång till vår livskraft igen.


Från huvud till hjärta
Yogan ger redskap till ett djupare lyssnade som gör det möjligt att på ett helt annat sätt höra sig själv och andra. Fokuset sjunker från huvud till hjärta! Röstyogan hjälper oss att komma närmare vårt inre jag!

Röstmedvetenhet

Med röstmedvetenhet menas förmågan att relatera till sin egen röst och att kunna identifieraobalanser och tyngdpunkter i energisystemet och dess speglingar i rösten. Med röstmedvetenhet menas även förmågan att hitta in i kroppens olika delar med hjälp av sin egen röst.

 

Rösten är en spegel av ditt inre universum.

Rösten speglar vårt sinnestillstånd, våra känslor och uttrycker vår själ! Vi kan se kroppen ochhjärnan som ett makrokosmos och rösten som ett mikrokosmos. Rösten reflekterar de mönsteroch frekvenser som finns i hjärnan och kroppen. På samma sätt som olika typer av reflexologi- handen, foten, örat, näsan etcetera - reflekterar hela kroppen, så avslöjar rösten dina obalanser, emotionella tillstånd,  dominerande element och din chakradominans.

Några artiklar:

Ljud som födslorätt

Automatiskt uttrycker vi oss och renar kropp och själ genom; skratt, gråt, suckar, jäspning,vrål, stön, snyft, grymtning…Dessa ljud är vår födslorätt… och de är avsedda av naturen somhjälpmedel att rensa, släppa känslolaster, positiva eller negativa…

 

Så blir vi vuxna…vi håller tillbaka…vi kan medvetet välja att tona ner och hålla tillbaka dessa uttryck för att inte verka barnsliga, högljudda, ouppfostrade… istället samlar vi på oss till det stora vrålet eller den stora krisen…men det behöver vi inte göra! När vi gör ljuden medvetet innehåller de oerhört mycket läkande kraft.

 

Nyckelordet är – att frigöra, släppa loss, göra sig av med orenheter som fastnat, som intetillåter oss att vibrera ”välstämt”. Känslors vibration kan bli medicin, de kan skaka loss låstamönster i kropp och själ.

 

Intention

När vi kopplar en intention till vår röst uppstår röstyoga. Med intentionens hjälp kan vi styraeffekten av ljudet till olika kroppsdelar, olika chakran eller olika spänningar i vår kropp. Detvill säga att man kan sucka med eller utan intention och med intention kan sucken haterapeutisk effekt och förväntas ge ett specifikt resultat.

 

HOLIYOGA RÖST innehåller bl.a. följande moment:

 • Andningens rörelse i kroppen

 • Det djupa andetaget och andra fundamentala andningstekniker

 • Medveten rörelse och andning

 • Andningsmönster

 • Röstmassage

 • Chakratoning, toningsvokaler och konsonanter

 • Terapeutiska ljud

 • Röstmönster

 • Röstfysiologi

 • Kroppens tre diafragmor

 • Inre organ-toning

 • Flödesövningar för kropp och röst

 • Chanting, sångmeditation med mantra och rörelse

 • Röstyogalek och röstyoga i par

 

Deltagare på HOLIYOGA RÖST berättar:

”...Terapeutiska suckar som får uttrycka sorg och förtvivlan är befriande – det kändes exklusivt att slippa känna dåligt samvete för att man uttrycker något som annars kanske skulle uppfattas som något negativt. Massage av ansikte, struphuvud och tunga använder jag ofta
vid körövningar. Toningarna i bihålorna var sköna och fick igång vätskorna ordentligt –tårarna rann och man fick snyta sig. Befriande!

 

Röstyogan har under kurstillfällena gläntat på dörren till mitt mentala inre och kanske ibland sorgsna eller lite hårda yttre. Det hårda skalet är kanske ett sätt att skydda sig från ytterligare sorg, smärta och besvikelser eller ett försök att låtsas som om att ”det där jobbiga” inte finns eller hålla det på mattan i alla fall.


...i (röst-)yogan upplever jag att jag ser och anar mönster – dessutom har jag haft väldigt roligt på yogan och skrattet är för mig bland de viktigaste ” eld-igångsättarna”. Jag känner mig så inspirerad att ta tag i körarbetet mm efter de här yogapassen – särskilt det som har med ”sedan länge låsta dörrar” att göra och alla samband med kropp, tanke och känsla– för i kroppen händer under sådana här nya upplevelser så intressanta saker att kroppen ibland får en chock och varför inte en positiv sådan? Jag minns att vid en övning hade jag nästan en Gud-upplevelse. Som en oändlig katedral med färger, ljus och rymd – allt i en oerhörd fördröjning. Känslor som sedan länge varit förseglade kom upp – Det seglade omkring där, men utan smärta – omslutet som i en livmoder – varsamt och varmt buret ut i stillhet och frid. Den inre resan hade börjat!”


”…Finner en härlig centrering i toningarna för chakrasystemet. Känner olika värme. Upplever min kropp som ett instrument. Hela kroppen/instrumentet är med mig… Andra moment som jag tagit till mig är den växelvisa andningen med toning. Superbt redskap att hitta resonansutrymmen för utvecklandet av klangbildning i sång. Och så är den bara skön: )”

bottom of page