top of page

Beskrivning av en HOLIYOGA-terapeut i korta drag

 • En HY-terapeut är duktig på att SE en klient och få viktig information bara genom att se och ta in. Andningsmönster, kroppshållning, anima/animus, energiflödens rörelse upp eller ner, var sitter det fast, vilka chakran flödar, vilka har stannat av osv allt sådant som man lär sig mycket om på grundutbildningen i HOLIYOGA.
   

 • En HY- terapeut kan känna in en gruppenergi och kunna välja inriktning på pass utifrån det. Under passet byta ut, ersätta, plocka bort för att följa behovet i gruppen.
   

 • En HY- terapeut kan ”möta” en enskild deltagare eller flera under ett pass utan att gruppen märker av det. Det sker i ordval, val av övning, energibyte med hjälp av musik mm
   

 • En HY-terapuet kan så mycket om gruppdynamik, chakrapsykologi etc att allt detta sker med lätthet och utifrån den djupa intuitionen i kombination med djup kunskap.

 • En yogaterapeut har kännedom om olika sjukdomar men ännu mer känner till symptom och hur de kan förstås eller tolkas ur ett yogaterapeutiskt perspektiv (chakrapsykologi, flöde, hållning, andning etc)

 

 • En yogaterapeut har dels färdiga ”program” och övningar som kan användas vid olika tillstånd, men framför allt har yogaterapeuten den kunskap som i kombination med intuitionen och ”läsningen” kan ge helt individuella lösningar eller grupplösningar bortom styrda program!

  Läs om utbildningen som startar för första gången 2016 som en påbyggnad på Lärarutbildningen i HOLIYOGA. >>>

bottom of page