top of page

Ulrica Liavor
(fd Gulz) 

VISION

Livet är fullt av paradoxer!! Inom en och samma människa ryms en ocean av motsägelsefullheter. Ingen är entydig och lättbegriplig, det ligger inte i människans natur. Det finns de som förespråkar renlevnad och "duktighet" i livets alla aspekter; mat, yoga, tankar etc Men människan blir lätt förstelnad av all duktighet och börjar prestera sin renlevnad, prestera sin yoga. Man tar sig själv på väldigt stort allvar och plötsligt blir livet också väldigt allvarligt.

 

Min erfarenhet och emotionella övertygelse är att vi behöver humor, distans och paradoxer för att fortsätta vara människor.

 

Min längtan består i att allt och ALLA ska få rymmas i ett yogiskt liv!! Att alla människor, som vill, på sitt eget unika sätt ska hitta yogan som redskap och följeslagare i ett ibland kanske kaotiskt liv. Mitt i kaoset, mitt i värken, mitt i småbarnsfamiljens vardagliga vedermödor, mitt i ensamheten och förtvivlan, mitt i lustfyllda äventyr... mitt emellan alla paradoxer och motsägelsefullheter som ryms inom oss alla...där finns yogan som ankare och redskap att överbrygga tillvarons galenskaper!

 

Detta är också min VISION!!

 

Jag välkomnar ALLA att Yoga, meditera, njuta, äta böngryta, äta en kanelbulle, göra något galet, motsägelsefullt - tillåta oceanerna av motsägelsefullheter att få finnas inom dig, känna flödet av allt som är du i meditationen - fortsätta att odla och lära känna det som är DU!!

 

Min vision är att du, istället för att prestera din yoga, vågar LEVA din yoga!!

 

//Ulrica Liavor

Det har publicerats många artiklar om HoliYoga och min resa, här är två av dem:

BAKGRUND

DANS

Min allra första passion var till dansen och den klassiska baletten kryddad med modernare utsvävningar! Jag var helt övertygad om att min framtid skulle vara som dansare, men istället blev till slut de musikaliska krafterna, som fanns i arv och miljö, för starka att stå emot.

 

MUSIK

Jag är uppvuxen under flygeln till tonerna av min pappas pianospel och mammas sång. Så ser hela släktbilden ut - ALLA är musiker och det var kanske inte konstigt att det blev violoncell som blev mitt instrument med tanke på att jag som liten hade min morbror, som är en av världens mest uppskattade cellister, som förebild och idol.

 

Jag var verksam som cellist i landets orkestrar och kammarmusiksammanhang tills dess att fibromyalgin satte stopp. 3 år på solistlinjen i Göteborg, 1,5 år Musikvetenskap och 4 år på Kungliga Musikhögskolan har lagt en bred grund för mitt fortsatta arbete med musiken utan stråke i hand.Jag har en stor del av mitt hjärta i körmusicerandet. Jag har undervisat i filmmusik på Musikvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet och utarbetat en metodik för filmmusik och komposition från grundskola till proffs. Under flera år var huvudämnena för min undervisning på SMI - Högskola för Musikpedagogi - musikteori, dirigering, filmmusik och komposition i klassiskt, såväl som jazz.

 

Numera har mångfalden blivit mer enhet och helhet. Huvudspåren inom musiken för mig är numera att utbilda kördirigenter och att utveckla ämnet röstyoga, dels inom den egna verksamheten och på SMI där kurserna i röstyoga nu är inne på sitt åttonde år.

 

SMÄRTA

Jag har personlig erfarenhet av fibromyalgi sedan 16 års ålder.  När  jag var 29 år utsattes kroppen för ett antal trauman (bla whiplash, knäoperation och en svår förlossning)  som resulterade i en total kollaps och en tillvaro i 8-10 år som totalt funktionshindrad, smärtburen och invalidiserad. Under flera års tid var jag helt oförmögen att klara av någonting själv. Jag var helt beroende av min man och i många år kunde jag inte göra något alls, inte ens tvätta håret. Jag var nära att hamna i rullstol när jag var som sämst. Det kan den som är intresserad läsa mer om i artikeln på denna sida.

 

Långsamt har jag sedan byggt upp mig själv med hjälp av andning och yoga och jag blev helt "friskförklarad" (vad nu DET betyder) för 8 år sedan alltså vid 40 års ålder.

 

YOGA

2003-2005 utbildade jag mig till Kundaliniyoga- och meditationslärare och i Kundaliniyogan fann jag helhet och djup. Utbildningen satte igång mycket bra och har betytt oerhört mycket, men, också tankar om att ”det måste finnas yoga som är utformad och tillgänglig för människor med smärta eller för dem med för mycket prestationsdriv, yoga för de som vill utforska sig själva utan kamp... nästan som psykoterapi men utifrån chakrapsykologi istället".

 

Jag försökte i flera år anpassa KY men kände till slut att hur mycket fantastiskt bra kriyas det än fanns så gick det inte att få till det som JAG längtade efter och de strikta ramarna i KY ville jag inte heller missbruka då jag hyser en stor repsekt och kärlek för KY på alla sätt. ”

 

För 13 år sedan fanns allts inte mycket sådant (yoga vid smärta etc) att finna till min stora förvåning, det var ju det som yoga handlade om trodde jag, att stanna upp och utforska sig själv på alla plan. Självklart ÄR det också det som det handlar om i grunden, men någonstans på vägen har en hel del, men inte all yoga i väst, fått vad jag känner ett fokus som mer handlar om kroppens prestation istället för KAPITULATION. Detta har börjat förändras i yogavärlden och det här tänket syns och märks allt mer. Jag kommer att delge mina tankar framöver i bloggen och även i bokform, men i korthet så är detta min absolut viktigaste utgångspunkt för HOLIYOGAN -  jag fick helt enkelt  börja utforska yogan utifrån mig själv och då INIFRÅN.

 

Jag har på vägen också utövat Hathayoga som ju all yoga har sitt ursprung i. På min väg har jag även haft en Ashtangayogaförälskelse. I Ashtangayogan får jag sträcka ut och vara helt koncentrerad på hur mina kroppsdelar kommunicerar med varandra via hjärnan. Jag får energi!

All yoga behövs för olika individer i olika skeden av livsprocessen, när vi har olika förutsättingar och längtan och jag önskar att alla vågade följa kroppens visa budskap om vad den behöver just nu och därmed sluta fred med sin kropp hur den än mår och känns...jag säger inte att det blir så mycket lättare omedelbart, men att BO i sin kropp är svårslaget! Du är ju ALLTID hemma... 

HOLIYOGAN

Jag har utvecklat HOLIYOGAN långsamt och i takt med min kropps mikro-processer, ända från 1998, de första åren var det förstås inget medvetet, men det var under den perioden som det största och viktigaste arbetet påbörjades - INIFRÅN.

 

På grund av att jag varit svårt sjuk under så många år har jag till största delen fått utforska yogan och även utbilda mig själv hemifrån och det är i den processen som HOLIYOGAN har vuxit fram.

 

Prestigelöshet och fascination

Jag är inte så intresserad av de stora yogascenerna, jag älskar att jobba i det lilla för de jag utbildar och mina deltagare. Jag tröttnar aldrig på att skapa nya pass, hitta nya samtal inom kroppen genom yogan. Intuitionen är vägvisaren som leder både i skapandet av yogan men också för de vägar som HOLIYOGA tar eller inte tar. Prestigelöshet, tillåtande, tillit och ansvar för det som yogan sätter igång är viktigt för mig.

 

ARBETSPLATSER
Jag är sedan 1997  lärare i kördirigering och röstyoga på SMI - Högskolan för Musikpedagogik i Stockholm och driver sedan 2004 Shanti Yoga & Kultur med lärarutbildningar i HOLIYOGA, fd Holistisk Yoga, HOLIYOGA RÖST, HOLIYOGA HORMON och  TERAPI.

 

Utbildning

Jag har 10 års högskolestudier i musik, filosofi, filmmusik, kördirigering mm och bl.a. en Master of Arts. Denna bakgrund är integrerad i HOLIYOGA och HOLIYOGA RÖST. Jag är utbildad lärare i Kundaliniyoga, gravidyoga, barnyoga, spädbarnsmassage och Sujok-terapi  mm och har även för den egna erfarenhetens skull utövat andra yogaformer (Ashtanga, Hatha, m.fl) och kroppsterapier som dansterapi, antigymnastik, Qigong mm  Jag har som redan sagts,  bedrivit omfattande självstudier i västerländsk psykologi och olika terapiformer, samt yoga.

 

Den viktigaste utbildningen som jag har gått är dock den egna resan från svårt smärtburen till "för stunden läkt"  (i skolmedicinskt perspektiv "frisk") med ständig möjlighet att med mina redskap fortsätta läka det som behöver omfamnas varje dag i mitt liv.

 

 


 

bottom of page