top of page

UTBILDNINGAR

HOLIYOGA Lärarutbildning

13 MODULER

Lärarutbildningen i HOLIYOGA omfattar 12 grundmoduler à 4 dagar.

7 av modulerna utgår ifrån chakrasystemet och för varje chakra går vi igenom en metodisk helhet som behandlar

 • Yogisk "psykologi"

 • Andning

 • Asanas

 • Rörelse

 • Chanting

 • Celestial communication

 • Meditation

 • Röstyoga
  Utöver dessa är det tre metodikmoduler, en ayurvedamodul, en repetitionsmodul och en grundmodul.

   

Utbildningen är totalt cirka ca 540-600 timmar, varav ca 360 timmar är lärarledd undervisning och ca 180-240 timmar fördelat på teoretiska hemstudier, praktisk självträning och egen praktik med grupper.

 

Läs mer   >>>.

HOLIYOGA RÖST
Instruktör

HOLIYOGA RÖST är öppen för dig som jobbar som yogalärare eller motsvarande eller har rösten och talet som huvudsaklig syssla.


Utbildningen är cirka 260 timmar, varav ca 140 timmar är lärarledd undervisning och ca 120 timmar fördelat på teoretiska hemstudier, praktisk självträning och eget arbete med grupper.

Observera att du INTE behöver vara ”bra” på att sjunga eller ”bra” på att göra yoga, samtidigt kan du lika gärna vara proffs!

 

Ditt mål som HOLIYOGA RÖST-instruktör blir att ge dina deltagare redskap som hjälper dem att SJÄLVA upptäcka sin röst, kropp, tysta rum och att själva kunna ta kommandot över sin egen läkning, vare sig det gäller kroppen, själen eller röstenLÄs mer här >>>
 

HOLIYOGA HORMON
Påbyggnad

HOLIYOGA HORMON en påbyggnadsutbildning som kräver lärarutbildning i HOLIYOGA eller HoliYoga RÖST eller motsvarande plus HoliYoga GRUND. 6 moduler och ca 270 timmar, varav ca 150 timmar är lärarledd undervisning och ca 120 timmar fördelat på teoretiska hemstudier, praktisk självträning och praktik.

 

Ditt mål som lärare blir att ge dina deltagare redskap som hjälper dem att SJÄLVA kunna balansera sin kropp och sina hormoner och att själva kunna påverka lust, sinnlighet och allmänt välbefinnande.

LÄs mer här
>>>

 


 

HOLIYOGA TERAPI
Påbyggnad

Denna påbyggnadsutbildning kräver alltså Lärarutbildningen i HOLIYOGA som bas. Studietakten är långsam för att ge möjlighet till praktik och att förankra i den egna verksamheten.

 

Främsta fokuset i HOLIYOGA TERAPI ligger på det yogaterapeutiska arbetet med grupper. Det kan kombineras med att arbeta enskilt med klienter.

 

En yogaterapeut i HOLIYOGA drar åt det psykologiska, emotionella, energimässiga och intuitiva, mer än det anatomiska och fysiologiska, vilket är det mest vanliga i yogaterapeut-utbildningar.

 

En HY-yogaterapeut är duktig på att SE en klient och få viktig information bara genom att se; Andningsmönster, kroppshållning, anima/animus, energiflödens rörelse upp eller ner, var sitter det fast, vilka chakran flödar, vilka har stannat av osv allt sådant som man har börjat att jobba med på grundutbildningen.
 

 

mentorer_på_shanti
RöstYoga_påfylln_2015_edited
Pel 2015_edited
shantimeditation_edited
Pel 2015
bottom of page